top of page

Πολιτική Απορρήτου fotaki.net

(Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Email επικοινωνίας: info@fotaki.net

  1. Εισαγωγή

α)Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου μας είναι πρωτίστης σημασίας για εμάς και είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στην προστασία του. Το fotaki.net λειτουγεί σε συμμόρφωση ως προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αρ. 2016/679, τηρώντας όλα τα εχέγγυα ασφαλούς διαχείρισης και προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ακόλουθη πολιτική έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει πως χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτα.

β)Η συγκατάθεση σας ως προς τη χρήση cookies κατ'εφαρμογή της παρούσας πολιτικής κατά την αρχική σας είσοδό στον ιστότοπο μας, συνεπάγεται την συγκατάθεση σας χρήσης cookies απο μέρους μας για κάθε μετέπειτα επίσκεψη σας.

 

  2. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να συλλέχθούν, αποθηκευτούν και χρησιμοποιηθούν:

α)Πληροφορίες αναφορικά στη συσκευή σας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, είδος και έκδοση φυλλομετρητή, καθώς και λειτουργικό σύστημα.

β)Πληροφορίες σχετικές με τις επισκέψεις και της χρήσης σας του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της πηγής παραπομπής, διάρκεια της επίσκεψης, τον αριθμό προβολών έκαστης σελίδας και τις πορείες περιήγησης.

γ)Πληροφορίες που εισάγετε στη φόρμα συνδρομής στο Newsletter μας.

δ)Πληροφορίες που παράγονται κατά τη διάρκεια χρήσης σας του ιστότοπόυ, συμπεριλαμβανομένων των πότε, πόσο συχνά και υπό ποιές συνθήκες τον χρησιμοποιείτε.

ε)Πληροφορίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε στοιχεία υποβάλλετε πραγματοποιώντας κρατήσεις συνεδριών, που τυχόν συμπεριλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την διεύθυνση email σας και λεπτομέρειες πίστωσης (π.χ. στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας).

στ)Πληροφορίες που υποβάλλετε σε μορφή μηνύματος μέσω της πλατφόρμας chat που παρέχουμε.

ζ)Πληροφορίες που υποβάλλετε όταν δημιουργείτε προφίλ στον ιστότοπο. Αυτές ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν για παράδειγμα το όνομά σας, εικόνα προφίλ, φύλλο, ημερομηνία γενεθλίων, στοιχεία σχέσης, ενδιαφέροντα και χόμπυ, λεπτομέρειες εκπαίδευσης καθώς και λεπτομέρειες επαγγελματικής απασχόλησης.

η)Πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο με πρόθεση έκδοσης τους στο διαδίκτυο (λ.χ. Σχόλια σε δημοσιεύσεις)

θ)Cookies που περισυλλέγονται κατά τη διάρκεια περιήγησής σας στον ιστότοπο.

ι)Οποιαδήποτε άλλο προσωπικό στοιχείο μας στείλετε.


  3. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα που μας έχουν υποβληθεί διαμέσω του ιστοτόπου θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που προδιαγράφονται στη παρούσα πολιτική απορρήτου ή και στις συναφείς σελίδες του ιστοτόπου. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τα κάτωθι:
α)Διαχείρηση του ιστοτόπου
β)Εξατομίκευση του ιστοτόπου για εσάς.
γ)Ενεργοποίηση σας των υπηρεσιών που προσφέρονται απο τον ιστότοπο.
δ)Παροχή των υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου.
ε)Αποστολή δελτίων, αποδείξεων πληρωμής και υπενθυμίσεων πληρωμής από μέρους μας και παραλαβή πληρωμών.
στ)Αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών που υπόκεινται στη δραστηριότητα του εταιρικού μάρκετινγκ.
ζ)Αποστολή email υπενθυμίσεων κατόπιν σχετικής αίτησης απο μέρους σας.
η)Αποστολή του email newsletter εφόσον έχετε εγγραφεί (δύνασθε να απεγγραφείτε κατά βούληση είτε πατώντας την επιλογή “Unsubscribe” στο κάτω μέρος ενός μηνύματος του Newsletter που σας έχει ήδη σταλεί, είτε επικοινωνώντας μαζί μας στο info@fotaki.net αιτώντας την απεγγραφή σας)
θ)Διευθέτηση αιτημάτων και τυχόν παραπόνων που έχουν πραγματοποιηθεί ως προς τον ιστότοπό μας ή που σχετίζονται με αυτόν.
ι)Διατήρηση του ιστοτόπου ασφαλή και αποτροπή απάτης.
κ)Επαλήθευση συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου.
λ)Δημιουργία στοχευμένων και εξατομικευμένων διαφημίσεων βάσει των στοιχείων που καταγράφονται απο τα cookies με στόχο την εμφάνιση διαφημίσεων, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εργαλεία αναζήτησης, σε σχετικούς χρήστες βάσει του ενδιαφέροντος που έχουν επιδείξει.
μ)Παροχή των επισκεπτών μας με τεχνική υποστήριξη.
ν)Συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων, καθώς και άλλων συγκεντρωμένων μη προσωπικών πληροφοριών με στόχο την παροχή ή βελτίωση των υπηρεσιών μας.
ξ)Προς συμμόρφωση με εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Σε περίπτωση υποβολής απο μέρους σας προσωπικών δεδομένων για δημοσίευση στον ιστότοπό μας, θα τα δημοσιεύσουμε και εν συνόλω διαχειριστούμε σε συμμόρφωση με την άδεια που θα μας παράξετε.
Οι ρυθμίσεις απορρήτου στη διάθεσή σας δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως προς τον περιορισμό των πληροφοριών σας που καθίστανται εμφανείς στον ιστότοπο και μπορείτε να τις προσαρμόσετε διαμέσω ρυθμίσεων απορρήτου στον ιστότοπο.
Δεν πρόκειται, δίχως την ρητή συγκατάθεσή σας, να παράξουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε κανέναν τρίτο παράγοντα για το δικό του, ή το μάρκετινγκ οποιουδήποτε άλλου τρίτου παράγοντα.

 

  4. Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα fotaki.net φιλοξενείται απο τη πλατφόρμα Wix.com. Το Wix.com μας παρέχει την διαδικτυακή πλατφόρμα που μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν διαμέσω των συστημάτων αποθήκευσης, των βάσεων δεδομένων και των γενικών εφαρμογών του Wix.com. Το Wix.com αποθηκεύει τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές προστατευόμενους απο τοίχος προστασίας.

Όλες οι πύλες άμεσης πληρωμής που παρέχονται απο το Wix.com και χρησιμοποιύνται απο το fotaki.net συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που έχει καθιερώσει το PCI-DSS διαχειριζόμενο απο το PCI Security Standards Council, το οποίο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια εταιρειών όπως η Visa, Mastercard, American Express και Discover. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις του PCI-DSS συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ασφαλούς μεταχείρισης πληροφοριών πίστωσης απο το κατάστημά μας και τους παρόχους υπηρεσιών του.

 

  5. Φανέρωση Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να φανερώσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

α)Στον βαθμό που μας επιβάλλεται από τον νόμο και εφόσον απαιτηθεί απο τις αρμόδιες αρχές.

β)Σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα δικαστική διαδικασία.

γ)Ούτως ώστε να καθιερώσουμε, εξασκήσουμε, ή υπερασπιστούμε τα νομικά δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένής της παροχής πληροφοριών σε νομικούς φορείς αποσκοπώντας στην αποτροπή απάτης και στον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου)

 

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καλύπτονται παραπάνω, δεν θα παράξουμε τις πληροφορίες σας σε κανέναν τρίτο παράγοντα.

 

  6. Διεθνή Διαβίβαση Δεδομένων

α)Πληροφορίες που συλλέγουμε ενδεχομένως να αποθηκευτούν, επεξεργαστούν και διαβιβαστούν ανάμεσα σε χώρες υπο τις οποίες δραστηριοποιούμαστε ούτως ώστε να μας καταστεί δυνατή η χρήση των δεδομένων κατ'εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.

β)Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας, ή που υποβάλλετε για δημοσίευση στον ιστότοπό μας ενδεχομένως να είναι διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου, ανά τον κόσμο. Δεν δυνάμεθα να αποτρέψουμε τη χρήση ή την κατάχρηση αυτών των πληροφοριών απο τρίτους.

γ)Συγκαταθέτετε ρητά στην διαβίβαση προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφονται σε αυτό το χωρίο (6.).

  7. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

α)Το παρών χωρίο (7.) καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία που χρησιμοποιούμε για τη διατήρηση δεδομένων, τα οποία είναι σχεδιασμένα με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσής μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις αναφορικά στη διατήρηση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

β)Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ως προς οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε σκοπιμότητα/σκοπιμότητες δεν θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα ευρύτερο από αυτό που κρίνεται απαραίτητο προς την επιτέλεση αυτής/αυτών της σκοπιμότητας/των σκοπιμοτήτων.

γ)Παρά τις παραπάνω διατάξεις του χωρίου (6.), θα διατηρήσουμε έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εγγράφων) που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα:

 • Στον βαθμό που μας επιβάλλεται από τον νόμο.

 • Εφόσον τα έγγραφα εφάπτονται σε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα δικαστική διαδικασία

 • Ούτως ώστε να καθιερώσουμε, εξασκήσουμε, ή υπερασπιστούμε τα νομικά δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένής της παροχής πληροφοριών σε νομικούς φορείς αποσκοπώντας στην αποτροπή απάτης και στον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου)

 

  8. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

α)Θα λάβουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις ούτως ώστε να αποτρέψουμε πιθανή απώλεια, κατάχρηση, ή και μεταποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

β)Θα αποθηκεύουμε όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες που μας παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευόμενους υπό συνθηματικό και τοίχος προστασίας) διακομιστές.

γ)Όλες οι ψηφιακές χρηματικές συναλλαγές που εισέρχονται από τον ιστότοπό μας θα προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.

δ)Αναγνωρίζετε πως ο διαμοιρασμός πληροφοριών μέσω του διαδικτύου διατρέχεται απο εγγενείς κινδύνους και δεν δυνάμεθα να εγγυηθούμε την ασφάλεια πλήροφοριών που μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου.

ε)Καθίστασθε υπεύθυνοι/υπεύθυνες ως προς τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στον ιστότοπο μας· δεν θα σας αιτηθούμε του συνθηματικού (με εξαίρεση κατά τη διαδικασία της σύνδεσης - log in)

  9. Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ανανεώνουμε τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δημοσιεύοντας την εκάστοτε ορθή επανάληψη στον ιστότοπό μας. Οφείλετε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για να βεβαιώνεστε πως κατανοείτε τυχόν αλλαγές στη πολιτική. Ενδεχομένως νας σας ενημερώνουμε αναφορικά σε τροποποιήσεις σε αυτήν την πολιτική μέσω email ή μέσω του συστήματος προσωπικής επικοινωνίας (chat) στον ιστότοπό μας.

 

  10. Τα δικαιώματά σας

Ως προς την άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων κρίνεται απαραίτητη η απόλυτη ταυτοποίησή σας.

α)Δικαίωμα πληροφόρησης και κοινοποίησης:

Δύνασθε να αιτηθείτε πληροφορίες απο εμάς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

β)Περιορισμός επεξεργασίας:

Δύνασθε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

γ)Δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης:

Δύνασθε να αιτηθείτε τη διαγραφή ή τη διόρθωση λανθασμένων δεδομένων, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Εξαιρούνται δεδομένα που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες τιμολόγησης, λογιστικής ή προβλέπεται νομικά η υποχρεωτική διατήρησή τους

δ)Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων:

Δύνασθε να αιτηθείτε να σας παράξουμε τα στοιχεία που μας έχετε χορηγήσει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον τεχνικώς εφικτό.

ε)Δικαίωμα εναντίωσης:

 • Δύνασθε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους σχετικούς με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Εν συνεχεία θα πάψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός κι αν παράξουμε, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, λόγους υποχρεωτικής επεξεργασίας δεδομένων που υπερισχύουν του αναφερθέντος δικαιώματος ή αν η περεταίρω επεξεργασία δεδομένων απαιτείται για λόγους νομικών αξιώσεων.

 • Δύνασθε να υποβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπέρ διαφημιστικών σκοπιμοτήτων.

στ)Δικαίωμα ανάκλησης:

Δύνασθε ανά πάσα στιμγή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας επεξεργασίας απο μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται δίχως κόστος για εσάς επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (info@fotaki.net). Εφόσον ενημερωθούμε για οποιαδήποτε αίτηση σας αναφορικά στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων σας θα λάβουμε όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για να βεβαιώσουμε την ικανοποίηση των αιτημάτων σας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον πριν προσεγγίσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας- με σκοπό να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30210 6475600

Fax: +30210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

  11. Εξωτερικοί ιστότοποι

Ο ιστότοπός μας εμπεριέχει υπερσυνδέσμους προς, και λεπτομέρειες αναφορικά σε εξωτερικούς ιστοτόπους. Δεν διαθέτουμε τον έλεγχο και κατά συνέπεια δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές προστασίας και τις πρακτικές εξωτερικών ιστοτόπων.

 

  12. Ανανέωση δεδομένων

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (info@fotaki.net) αν διαθέτουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς που χρειάζοντα διόρθωση ή ενημέρωση.

  13. Cookies

Ο ιστότοπός μας πραγματοποιεί χρήση cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλονται απο έναν διακομιστή σε έναν φυλλομετρητή, ο οποίος και το αποθηκεύει. Έπειτα το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο φυλλομετρητής αιτείται μιας σελίδας απο το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “διαρκείας” (Persistent Cookies) είτε “μιας επίσκεψης”(Session Cookies) : ένα cookie “διαρκείας” θα αποθηκευτεί απο τον φυλλομετρητή και θα παραμείνει ενεργό ωσότου επέλθει η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του· ένα cookie “μίας επίσκεψης”, από την άλλη, θα λήξει στο πέρας της επίσκεψης που πραγματοποιεί ο χρήστης, όταν ο χρήστης εξέλθει από τον φυλλομετρητή. Τα cookies κατά κανόνα δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν προσωπικά έναν χρήστη, ωστόσο προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδεχομένως να συσχετιστούν με τις πληροφορίες που συλλέγονται και αποκτούνται απο cookies. Στον ιστότοπο μας χρησιμοποιούμε cookies “διαρκείας” (Persistent Cookies), “μιας επίσκεψης” (Session Cookies), First-Party και Third-Parties Cookies, τα οποία παρακολουθούν και καταγράφουν την συμπεριφορά των χρηστών μέσα στον ιστότοπο fotaki.net. Επιπλέον πραγματοποιούμε χρήση των επεκτάσεων Facebook Pixel, Google Analytics και Adwords ώστε μέσω της συλλογής και ανάλυσης First-Party και Third-Party cookies να μαζεύουμε στατιστικά χρήσης του ιστοτόπου, πορείες περιήγησης και παραπομπής και να παρακολουθούμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών, και τις μετατροπές των διαφημίσεων. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας συγκαταθέτε στη τοποθέτηση αυτών των τύπων cookies στον υπολογιστή σας καθώς και τη χρήση τεχνολογιών εικονοστοιχείων (pixels) και εντοπισμού όπως το Facebook Pixel. Η προαναφερθείσα παρακολούθηση ενεργειών αποσκοπεί στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του ιστοτόπου μέσω της ανάλυσης και βελτίωσης της χρηστικότητας του, στην αποτροπή πιθανής απάτης και γενικά στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ιστοτόπου, στην εξατομίκευση του ιστοτόπου ως προς τον έκαστο χρήστη, στην δημιουργία στοχευμένων διαφημίσεων βάσει των στοιχείων που καταγράφονται με στόχο την εμφάνιση διαφημίσεων σε σχετικούς χρήστες βάσει του ενδιαφέροντος που έχουν επιδείξει καθώς και στην παρακολούθηση μετατροπών.

 

α)Οι πλειοψηφία των φυλλομετρητών επιτρέπουν την απόρριψη αποδοχής των cookies – φερειπείν:

 • Στο Internet Explorer (version 10) καθίσταται δυνατή η απόρριψη cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις αναίρεσης χειρισμού των cookies που είναι διαθέσιμες πατώντας στο “Tools”, “Internet Options”, “Privacy”, και ύστερα “Advanced”.

 • Στο Firefox (version 24) δύνασθε να εμποδίσετε τα cookies πατώντας “Tools”, “Options”, “Privacy” και επιλέγοντας “Use custom settings for history” από το αναπτυσσόμενο μενού και αναιρώντας την επιλογή “Accept cookies from sites”

 • Στο Google Chrome (version 29), δύνασθε να απορρίψετε όλα τα cookies από το “Customize and control” μενού, πατώντας “Settings”, “Show advanced settings” και “Content settings” και ύστερα επιλέγοντας “Block sites from setting any data” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”.

Η απόρριψη όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στην χρηστικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν εμποδίσετε την χρήση cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

β)Δύνασθε να διαγράψετε cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας – φερειπείν:

 • Στο Internet Explorer (version 10), πρέπει να διαγράψετε τα αρχεία των cookies χειρωνακτικά (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο http://support.microsoft.com/kb/278835)

 • Στο Firefox (version 24), καθίσταται δυνατή η διαγραφή των cookies πατώντας στο “Tools”, “Options” και “Privacy” και επιλέγωντας “Use custom settings for history”, πατώντας “Show cookies” και ύστερα “Remove all cookies”

 • Στο Google Chrome (version 29) δύνασθε να διαγράψετε τα cookies από το “Customize and control” μενού, και πατώντας “Settings”, “Show advanced settings” και “Clear browsing data” και ύστερα επιλέγοντας “Delete cookies and other site and plug-in data” πριν πατήσετε “Clear browsing data”.

Η διαγραφή των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στην χρηστικότητα πολλών ιστοτόπων.

γ)Το fotaki.net σας παρέχει την δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης των cookies που θα χρησιμοποιηθούν κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο. Κατά την αρχική σας επίσκεψη στον ιστότοπο θα σας παρουσιαστεί ένα banner ζητώντας την συγκατάθεση σας για την χρήση των cookies. Αν επιθυμείτε να ελέγξετε και τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις χρήσεων των cookies, παρακαλείσθε να πατήσετε το κουμπί “Ρυθμίσεις”.

Πατώντας το κουμπί “Ρυθμίσεις” θα σας εμφανιστεί το παράθυρο “Advanced Cookie Settings”. Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τα κάτωθι:

 • “Essential Cookies”: Τα βασικά (essential) cookies επιτρέπουν τη βασική λειτουργικότητα, όπως ασφάλεια, επαλήθευση ταυτότητας και διαχείριση του δικτύου. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν

 • “Μάρκετινγκ Cookies”: Τα μάρκετινγκ (marketing) cookies χρησιμοποιούνται για τη καταγραφή της διαφημιστικής αποτελεσματικότητας με στόχο τη παροχή πιο σχετικών υπηρεσιών και καλύτερων διαφημίσεων που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας.

 • “Λειτουργικά Cookies”: Τα λειτουργικά (functional) cookies συλλέγουν δεδομένα για να ενθυμούνται τις επιλογές των χρηστών ούτως ώστε να βελτιώνουν και να προσφέρουν πιο προσωποποιημένη εμπειρία σε έκαστο χρήστη.

 • “Στατιστικά Cookies”: Τα στατιστικά (analytics) cookies μας βοηθούν να καταννοήσουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό μας, να ανακαλύψουμε σφάλματα και γενικά μας παρέχουν συνολικά καλύτερες στατιστικές ανάλυσης.

Έχοντας επιλέξει τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε πατώντας τους διακόπτες έκαστης ρύθμισης στην δεξιά πλευρά του παραθύρου, πατήστε "Αποθήκευση" για να τις αποθηκεύσετε.

bottom of page